Izbor i registracija domena sajta na Internetu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Ljiljana Jovašević, 2/. mr Branko Gledović, 3/. Đorđe Petrović, dana 7.11.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Radovanović Svetlane iz Valjeva na temu: “Izbor i registracija domena sajta na Internetu

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 15.11.2011. godine sa početkom u 10:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Radovanović Svetlana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 783/1
Datum: 07.11.2011.
Valjevo

Оставите одговор