Mobilno poslovanje

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. mr Branko Gledović i 3/. mr Ljubica Laušević, dana 17.11.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jovanović Aleksandre iz Valjeva na temu: “Mobilno poslovanje

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.11.2011. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jovanović Aleksandra iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 676/1
Datum: 17.11.2011.
Valjevo

Оставите одговор