Potrebno vam je istraživanje?

 

Istraživačko razvojni centar Visoke poslovne Škole strukovnih studija Valjevo nudi mogućnost izrade istraživačkih projekata kao što su: analiza karakteristika tržišta, istraživanje tržišnog učešća, analiza i predviđanje prodaje, istraživanje konkurencije, istraživanje motiva i navika u ponašanju potrošača.

Istraživanja se rade na velikim uzorcima što garantuje tačnost rezultata.

Projekti su uvek finalizirani preporukama koje nude moguća rešenja za probleme postavljene u samom zahtevu istraživanja.


U prethodnom periodu Istraživačko razvojni centar Visoke poslovne Škole strukovnih studija Valjevo realizovao je sledeće istraživačke projekte:

• “Istraživanje stavova potrošača o kupovini domaćih naspram stranih proizvoda”,  2015.

• “Promene u načinu kupovine i zadovoljstvu Valjevaca nakon otvaranja velikih supermarketa”, projekat, 2014.

• “Istraživanje telekomunikacionih tržišta mobilnih operatera u Valjevu”, 2013.

• “Istraživanje uslova stanovanja u Valjevu – između realnosti i želje”, 2012.

• “Gde Valjevci kupuju, kako i koliko troše, i šta misle o trgovinama u svom gradu?”, 2011.

• “PRIKO 2009. – Istraživanje stanja privrede Kolubarskog okruga”, 2009.

• “Istraživanje zadovoljstva građana bankarskim uslugama na području grada Valjeva”, 2008.

• “Istraživanje navika u ponašanju potrošača u Valjevu”, 2001.

• “Istraživanje praćenosti medija na području grada Valjeva”, 1997.

• “PRIKO 95. – Istraživanje stanja privrede Kolubarskog okruga”, 1995.


Ukoliko vam je potrebno istraživanje, kontaktirajte nas:

Visoka poslovna škola

Ul. Vuka Karadžića 3a

14000 Valjevo

tel: 014 / 224 735

 

Kontakt osobe:

Mlađen Vićentić  |  e-mail: mladjen.vicentic@vipos.edu.rs

Ivana Mijailović  |  e-mail: ivana.mijailovic@vipos.edu.rs

 

Оставите одговор