Finansijski sektor Srbije – stanje i perspektive

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Momčilo Vasiljević, 2/. mr Ljubica Laušević i 3/. Marina Janković, dana 22.11.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Aleksić Dragane iz Arilja na temu: “Finansijski sektor Srbije – stanje i perspektive

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.11.2011. godine sa početkom u 10:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Aleksić Dragana iz Arilja je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 743/1
Datum: 22.11.2011.
Valjevo

Оставите одговор