Mogućnosti primene franšizinga u privredi Srbije

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 23.11.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Ćosić Tijane iz Valjeva na temu: “Mogućnosti primene franšizinga u privredi Srbije

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 30.11.2011. godine sa početkom u 17:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ćosić Tijana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 331/1
Datum: 23.11.2011.
Valjevo

Оставите одговор