Novi zakoni o računovodstvu i reviziji

 

 

 

Efikasan sistem finansijskog izveštavanja i usaglašavanje te oblasti sa pravnim tekovinama EU jedan je od uslova za pridruživanje Srbije EU.

Zbog toga, bile su neophodne promene domaće regulative u oblasti računovodstva i revizije, pa na ulazak u skupštinsku proceduru, nakon završenih javnih rasprava, čekaju nacrti novih zakona o računovodstvu i reviziji. „Umesto jednog, kao do sada, ove oblasti ubuduće će regulisati dva zakona, menja se sistem razvrstavanja pravnih lica, set godišnjih finansijskih izveštaja, a rad ovlašćenih revizora postaje efikasniji i kvalitetniji“, objašnjava Nenad Mihailović, jedan od autora nacrta ovih zakona, član Nacionalne komisije za računovodstvo Ministarstva finansija, predavač Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu.

 

 

Osnovna promena zakona o računovodstvu tiče se razvrstavanja preduzeća na (mikro), mala, srednja i velika, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđene na dan sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja u poslovnoj godini. Takođe, menja se i set godišnjih finansijskih izveštaja koji za srednja i velika preduzeća obuhvata bilans stanja, izveštaj o ukupnom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu izveštaj o tokovima gotovine i napomene, dok će mala preduzeća i preduzetnici podnositi bilans stanja, izveštaj o rezultatu i napomene. „Lica koja su zadužena za vođenje poslovnih knjiga ostala su na istim rešenjima kao i po trenutno važećem zakonu. Što se kontrole tiče, s obzirom da SDK poodavno ne postoji, a pokazalo se da su mehanizmi kontrole više nego neophodni, nacrtom novog zakona predviđeno je da nadzor pravnih lica u delu obavljanja računovodstvenih poslova, radi provere da li pravno lice računovodstvene poslove obavlja u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje pravnih lica, obavlja Poreska uprava, kaže Mihailović.

 

Predavač VIPOS-a dodaje da će predlog zakona o reviziji imati oko 100 članova koji će regulisati uslove i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, davanje i oduzimanje dozvole za rad, lica ovlašćena za obavljanje revizije, nadzor i proveru kvaliteta rada društava za  reviziju i lica ovlašćenih za obavljanje revizije. „Osnovni cilj revizije je potvrda o verodostojnosti finansijskih izvešataja preduzeća, da predstavljaju realnu i objektivnu sliku stanja imovine, kapiatla, obaveza, prihoda, rashoda i rezultata nekog pravnog subjekta. Na osnovu toga, revizor daje svoje mišljenje koje može biti pozitivno, negativno, mišljenje sa rezervom i uzdržavanje od davanja mišljenja”, napominje on. Po Mihailovićevim rečima, u Srbiji trenutno posluje oko 5.500 obveznika revizije, dok, s druge strane, postoji oko 50 revizorskih društava i oko 170 licenciranih revizora. „Zbog velikog broja subjekata a malog broja revizora, u prethodnom periodu revizija, u velikom broju slučajeva, fizički nije mogla da bude urađena kako je propisano i u skladu sa međunarodnim standardima, mada je učinjen blagi napredak u pogledu podizanja nivoa kvaliteta obavljanja poslova revizije finansijskih izveštaja u odnosu na prethodne godine. Nacrtom zakona o računovodstvu, u kom su definisani kriterijumi za razvrstavanje, uticaće se na smanjenje broja obveznika revizije, tako da će svaki licencirani revizor, u proseku, obavljati reviziju oko  20 preduzeća – obveznika revizije, skoro dva puta manje nego do sada, što će svakako popraviti kvalitet obavljanja revizije“, smatra Mihailović.

 

Mladi predavač jedine državne visokoobrazovne institucije u regionu, inače, najmlađi je član Nacionalne komisije za računovodstvo. Od septembra prošle godine uključen je i u projekat Svetske banke čiji je cilj povećanje transparentnosti i kvaliteta finansijskog izvešatavnja u zemljama centrale i jugoistočne Evrope.

 

 

 

 

 

Оставите одговор