Elektronsko poslovanje na globalnom tržištu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Branko Gledović, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 18.1.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jezdimirović Nikole iz Valjeva na temu: “Elektronsko poslovanje na globalnom tržištu

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 23.01.2012. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jezdimirović Nikola iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 789/1
Datum: 18.01.2012.
Valjevo

 

Оставите одговор