Ćebić Branko, MA

MA Branko Ćebić

Kabinet: 32
Lokal: 122

Konsultacije:
Utorak: 14:00 – 16:00
e-mail: branko.cebic@vipos.edu.rs

 

MA Branko Ćebić, rođen je 01.10.1985. godine u Požegi. Diplomirao je 2009. godine na Fakultetu za informatiku i menadžment u Beogradu. 2012. godine, na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu završio je master – studije drugog stepena i stekao akademski naziv master inženjer organizacionih nauka. U Školi je u radnom odnosu od 01.01.2012. godine. Ima zvanje demonstratora za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi.

 

Оставите одговор