Ćebić Branko, MA

 

MA Branko Ćebić
Kabinet: 32
Lokal: 122
e-mail: [email protected]

MA Branko Ćebić, rođen je 01.10.1985. godine u Požegi. Diplomirao je 2009. godine na Fakultetu za informatiku i menadžment u Beogradu. 2012. godine, na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu završio je master – studije drugog stepena i stekao akademski naziv master inženjer organizacionih nauka. Doktorske studije upisao 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, smer Informacione tehnogije. U Školi je u radnom odnosu od 01.01.2012. godine. Ima zvanje asistenta za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi.

Оставите одговор