Mobilni agenti na Internetu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Ljiljana Jovašević, 2/. dr Branko Gledović i 3/. Đorđe Petrović, dana 6.2.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Drobnjak Dragoslava iz Nikšića na temu: “Mobilni agenti na Internetu

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 07.02.2012. godine sa početkom u 12:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Drobnjak Dragoslav iz Nikšića je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 784/1
Datum: 06.02.2012.
Valjevo

Оставите одговор