Poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija

 • Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija
 • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna oblast: Ekonomske nauke
 • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
 • Stručni naziv: Strukovni ekonomista
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

Ciljevi studijskog programa Poslovna ekonomija su:

 • Studenti na modulu Finansije, bankarstvo i osiguranje posebno će ovladati strukovnim veštinama vezanim za: upravljanje finansijama; primenu savremenih metoda i tehnika kojima se sprovode i usvajaju procedure poslovanja preduzeća, banaka i osiguravajućih društava; upravljanje rizicima u preduzećima, bankama i osiguravajućim društvima.
 • Studenti na modulu Marketing i trgovina posebno će ovladati strukovnim veštinama vezanim za: principe marketinga; marketing istraživanja; primenu marketing koncepcije u oblasti usluga; primenu postupaka u rešavanju marketinško-menadžerskih problema.
 • Studenti na modulu Računovodstvo, revizija i porezi posebno će ovladati strukovnim veštinama vezanim za: računovodstveno praćenje poslovnih aktivnosti; računovodstveno informisanje; međunarodnu računovodstvenu regulativu; standarde revizije; materijalnost i rizike u reviziji; poreske sisteme i metode obračuna poreza.

Na kraju studija strukovni strukovni ekonomista će biti osposobljen da:

 • razumeju, analiziraju i obavljaju poslove u oblasti finansija, osiguranja, računovodstva, revizije i poreza, bankarstva, marketinga i trgovine;
  • samostalno ili timski rade na investicionim projektima, u segmentu koji se tiče analize ekonomske i finansijske efikasnosti investicionih projekata;
  • samostalno ili timski rade na izradi poslovnih planova, marketing planova, sprovođenju marketinških istraživanja, analizi i oceni kreditne sposobnosti i boniteta tražilaca kredita, kao i da obavljaju složene poslove u oblasti računovodstva, revizije i poreza;
  • da timski rade u oblasti revizije na prikupljanju, analizi i izradi revizorskih izveštaja u domenu svojih kompetencija, kao i da ostvaruju pretpostavke za samostalno i profesionalno obavljanje revizorskih poslova, finansijskih poslova, kao i poreski konsalting;
 • da se profesionalno i lično usavršavaju u svojoj struci.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija Poslovna ekonomija

 

 

R.b.

Šifra

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

PRVA GODINA

1.

EKO

Ekonomija

1

7

2.

MAR

Marketing

1

7

3.

UPI

Uvod u poslovnu informatiku

1

7

4.

EN1

Engleski 1

1

7

5.

KVM

Kvantitativne metode

2

7

6.

MEN

Menadžment

2

7

7.

IOP

Internet i obrada podataka

2

7

8.

ORN

Osnovi računovodstva

2

7

9.

PSN

Praktična strukovna nastava

2

4

DRUGA GODINA

9.

PFI

Poslovne finansije

3

7

10.

OPP

Osnovi poslovnog prava

3

7

11.

OMZ

Predmet modula u 3. bloku

FBO – Bankarstvo

MIT – Ponašanje potrošača

RRP – Finansijsko računovodstvo

3

7

12.

PDZ

Preduzetništvo

3

7

13.

EPO

Elektronsko poslovanje

4

7

14.

HRM

Menadžment ljudskih resursa

4

7

15.

OM4

Predmet modula u 4. bloku

FBO –Osiguranje

MIT – Istraživanje tržišta

RRP – Finansijska kontrola i revizija

4

7

16.

E2E

Engleski 2 za ekonomiste

4

7

17.

IPPE4

Izborna grupa predmeta iz PE u 4. bloku:

4

4

TREĆA GODINA

18.

MUS

Marketing usluga

5

7

19.

APO

Analiza poslovanja

5

7

20.

IMFBO
IMMIT
IMRRP

Izborna grupa predmeta za modul u 5. bloku

FBO –   Poslovna politika banaka

              Poslovanje osiguravajućih drustava

MIT –     Spoljnotrgovinsko poslovanje 

              Poslovna logistika

RRP –   Budžetsko računovodstvo

              Međunarodna računovodstvena regulativa

 

5

7

21.

22.

23.

E3E

Engleski 3 za ekonomiste

5

7

24.

OM6

Predmet modula u 6. bloku:

FBO – Pravo javne uprave

MIT – Poslovno komuniciranje

RRP – Fiskalni sistemi 

6

7

25.

FTR

Finansijska tržišta

6

7

26.

MEB

Međunarodni biznis

6

7

27.

IGPE6

Izborna grupa predmeta iz PE u 6. bloku:

6

7

28.

IPPE6

Izborna grupa predmeta za modul u 6. bloku:

FBO – Projekat iz finansija, bankarstva i osiguranja

MIT – Projekat iz marketinga i trgovine

RRP – Projekat iz računovodstva, revizije i poreza

6

4

 

Оставите одговор