Poslovna informatika

Poslovna informatika

 • Naziv studijskog programa: Poslovna informatika
 • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna oblast: Informatika i informacioni sistemi
 • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
 • Stručni naziv: Strukovni poslovni informatičar
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

Ciljevi studijskog programa Poslovna informatika su:

 • upoznavanje studenata sa aktuelnim pitanjima i problemima poslovnog okruženja, kao i mesta i uloge poslovne informatike u njemu
 • sticanje stručnih i praktičnih znanja i veština iz oblasti informacionih sistema i tehnologija, kao i marketinga, menadžmenta, finansija, neophodnih za uspešno obavljanje poslova u oblasti poslovne informatike u preduzećima, bankama i institucijama
 • osposobljavanje studenata za primenu poslovne informatike u realnom poslovnom okruženju
 • razvoj veština i iskustava u timskom radu, kao i sposobnosti  komuniciranja i saradnje
 • razvoj sposobnosti uočavanja problema i kritičkog mišljenja kroz analizu određenih konkretnih rešenja i predloge novih
 • sticanje potrebnih znanja kao dobre osnove za nastavak studija na specijalističkim strukovnim studijama, kao i drugim vrstama i nivoima studija u zemlji i inostranstvu

Na kraju studija strukovni poslovni informatičar će biti osposobljen da:

 • razume glavne principe informacionih i komunikacionih tehnologija
 • upravlja dokumentima i čuva ih u različitim verzijama
 • analizira i prezentuje podatke
 • koristi Internet u poslovne svrhe u skladu sa pravnim propisima
 • obavlja poslove u oblasti elektronske trgovine, elektronskog bankarstva i internet marketinga,
 • administrira i instalira operativne sisteme u lokalnim računarskim mrežama i projektuje jednostavnije mreže
 • identifikuje objekte i veze i projektuje poslovne informacione sisteme
 • projektuje i realizuje baze podataka
 • realizuje osnovne oblike zaštite podataka
 • koristi savremene tehnologije u cilju kreiranja veb prezentacija  i objavljivanja sadržaja na vebu
 • razume, kreira, modifikuje i testira programe u izabranom programskom jeziku i radnom okruženju
 • osposobljen je za timski rad i obavlja poslove u multikulturalnom i globalnom kontekstu

 

 R.B.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

PRVA GODINA

1.

EKO

Ekonomija

1

7

2.

MAR

Marketing

1

7

3.

UPI

Uvod u poslovnu informatiku

1

7

4.

EN1

Engleski jezik I

1

7

5.

KVM

Kvantitativne metode

2

7

6.

MEN

Menadžment

2

7

7.

IOP

Internet i obrada podataka

2

7

8.

ORN

Osnovi računovodstva

2

7

 

PSN

Praktična strukovna nastava

2

4

DRUGA GODINA

9.

PFI

Poslovne finansije

3

7

10.

OPP

Osnovi poslovnog prava

3

7

11.

RNM

Računarske mreže

3

7

12.

VBD

Veb dizajn

3

7

13.

EPO

Elektronsko poslovanje

4

7

14.

BZP

Baze podataka

4

7

15.

E2I

Engleski jezik II za informatičare

4

7

16.

 

Prva izborna grupa predmeta iz PIN u 4. bloku:

4

7

17.

 

Druga izborna grupa predmeta iz PIN u 4. bloku:

4

4

TREĆA GODINA

18.

PRG

Programiranje

5

7

19.

E3I

Engleski jezik III za informatičare

5

7

20.

 

Prva izborna grupa predmeta u 5. bloku:

5

7

21.

 

Druga izborna grupa predmeta u 5. bloku:

5

7

22.

PIS

Poslovni informacioni sistemi

6

7

23.

IPR

Internet pravo

6

7

24.

PIZ

Poslovno izveštavanje

6

7

25.

 

Prva izborna grupa predmeta iz PIN u 6. bloku:

6

7

26.

 

Druga izborna grupa predmeta iz PIN u 6. bloku:

6

4

 

Оставите одговор