Dobrovoljno zdravstveno osiguranje na tržištu Srbije

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Ljubica Laušević, 2/. dr Živka Đurić i 3/.  Svetlana Tomić, dana 24.2.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Gigić Ivane iz Lazarevca na temu: “Dobrovoljno zdravstveno osiguranje na tržištu Srbije

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.02.2012. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Gigić Ivana iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 458/1
Datum: 24.02.2012.
Valjevo

 

Оставите одговор