Upravljanje komunikacijama u projektu modernizacije i revitalizacije Hidroelektrane Bajina Bašta

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. dr Milivoje Stanković i 3/. dr Ilja Stanišević, dana 5.3.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Krstić Svetlane iz Bajine Bašte na temu: “Upravljanje komunikacijama u projektu modernizacije i revitalizacije Hidroelektrane Bajina Bašta

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 09.03.2012. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Krstić Svetlana iz Bajine Bašte je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 709/1
Datum: 05.03.2012.
Valjevo

Оставите одговор