Elektronski proizvodi i usluge

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Branko Gledović i 3/. mr Biljana Rabasović, dana 6.3.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Lazarević Aleksandra iz Valjeva na temu: “Elektronski proizvodi i usluge

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.03.2012. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Lazarević Aleksandar iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 787/1
Datum: 06.03.2012.
Valjevo

 

Оставите одговор