Obrada teksta, napredni nivo

Naziv udžbenika: Obrada teksta, napredni nivo
(U skladu sa ECDL standardom AM3) Autor: Đorđe Petrović Pismo: latinicaBroj strana: 207

Format: Izdanje na disku (CD)

Cena: 260,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete OVDE.

Sadržaj:

 • Uvod
 • Sadržaj
 • 1. Sređivanje dokumenta
  • 1.1 Tekst
  • 1.2 Odlomci, Pasusi
  • 1.3 Šabloni (Templates)
  • 1.4 Saradnja na uređivanju teksta
 • 2. Izgled dokumenta
  • 2.1 Glavni dokument
  • 2.2 Tabela sadržaja
  • 2.3 Sekcije
  • 2.4 Stupci
 • 3. Organizacija dokumenta
  • 3.1 Referenciranje
  • 3.2 Fusnote / endnote
  • 3.3 Sigurnost
 • 4. Elementi dokumenta
  • 4.1 Tabele
  • 4.2 Obrasci
  • 4.3 Tekstualni okviri
  • 4.4 Tabelarne kalkulacije
  • 4.5 Slike/Crteži
  • 4.6 Naslovi slika ili tabela (Captions)
 • 5. Posebni alati
 • 6. Štampanje dokumenta
  • 6.1 Priprema za štampu
 • Spisak slika u dokumentu
 • Indeks pojmova
 • Literatura

Оставите одговор