Analiza primene franšizinga u poslovanju turističkih agencija

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Siniša Zarić, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 23.3.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Kolarević Sandre iz Beograda na temu: “Analiza primene franšizinga u poslovanju turističkih agencija

 

 

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 09.04.2012. godine sa početkom u 10:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Kolarević Sandra iz Beograda je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 806/1
Datum: 23.03.2012.
Valjevo

Оставите одговор