Analiza karakteristika proizvoda na primeru mineralne vode „Akva-mont“

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. dr Mlađen Vićentić i 3/. Ivana Mijailović, dana 26.3.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Matović Aleksandre iz Beograda na temu: “Analiza karakteristika proizvoda na primeru mineralne vode „Akva-mont“

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.03.2012. godine sa početkom u 10:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Matović Aleksandra iz Beograda je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 785/1
Datum: 26.03.2012.
Valjevo

Оставите одговор