Profesori VIPOS-a na prvoj Međunarodnoj turističkoj konferenciji

 

 

Predavači Visoke poslovne škole strukovnih studija Sanja Radovanović, Momčilo Vasiljević i Nenad Mihailović, učestvovali su na prvoj Međunarodnoj turističkoj konferenciji BITCO 2012, održanoj u Beogradu od 22. do 24. marta, čiji je domaćin bila Visoka turistička škola strukovnih studija.

 

 

Profesori VIPOS-a prezentovali su svoj naučni rad „Uticaj složenosti turističke usluge na organizaciju računovodstva turističkog preduzeća“. Suština ovog rada je uvođenje računovodstvenog modela koji na efikasan i efektivan način omogućava računovodstveno obuhvatanje turističkih usluga, bez obzira u kakvom pravnom i poreskom sistemu se nalazi turističko preduzeće, te je stoga primenljiv ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama.

 

Na izuzetno posećenoj konferenciji koja je održana pod nazivom „Savremeni turizam-želje i mogućnosti“, predstavljeno je 49 naučnih radova iz celog sveta, a ugledni stručnjaci, poput predstavnika Instituta iz Singapura, Univerziteta Oksford i Plimut iz Velike Britanije i univerziteta iz Španije, Švajcarske i Slovenije, svojim radovima koji su se bavili teorijom, istraživanjima ili studijama slučaja, proširili su znanja o turizmu kao fenomenu koji ima tako veliki uticaj u današnjem svetu.

 

Оставите одговор