Perspektiva elektronskog bankarstva u Srbiji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Branko Gledović i 3/. mr Ljubica Laušević, dana 29.3.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Stevanović Branke iz Osečine na temu: “Perspektiva elektronskog bankarstva u Srbiji

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 04.04.2012. godine sa početkom u 11:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Stevanović Branka iz Osečine je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 808/1
Datum: 29.03.2012.
Valjevo

Оставите одговор