Uvod u poslovnu informatiku – PREZENTACIJE

Naziv udžbenika: Uvod u poslovnu informatiku – PREZENTACIJE

Autori: mr Andrija Tošić

Pismo: ćirilica

Format: B5

Broj strana: 76

Cena: 380,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

 

Садржај

Увод     6

Вежба бр. 1. Израда нове презентације            8

1.            Активност: Презентације и програм за рад сA њима   8

2.            Активност: Покретање PowerPointa    8

3.            Активност: Рад с насловним слајдом презентације     8

4.            Aктивност: Додавање слајдова у презентацију             10

5.            Активност: Прелажење с једног слајда на други           12

6.            Активност: Снимање и именовање презентације        12

7.            Активност: Питања о основама презентација 12

Вежба бр. 2. Рад с приказима и листама           14

1.            Активност: Отварање презентације    14

2.            Aктивност: Мењање хијерархијског нивоа ставки у листама набрајања          14

3.            Активност: Мењање знака за набрајање          16

4.            Активност: Креирање слајда с нумерисаном листом  18

5.            Активност: Мењање стила за нумерисање листа         18

6.            Активност: Мењање прореда између ставки у листи набрајања         19

7.            Активност: Избор приказа презентације           19

8.            Активност: Израда презентације у окну Outline            20

9.            Активност: Постављање презентације у приказ Slide Sorter    24

10.Активност: Скривање слајдова         24

11.Активност: Извршавање презентације        25

12.Активност:  Питања о раду с приказима и листама набрајања         25

Вежба бр. 3. Форматирање презентације       27

1.            Активност: Мењање формата текста на појединачном слајду              27

2.            Активност: Форматирање текста помоћу матичног слајда       27

3.            Активност: Мењање позадине матичног слајда            28

4.            Активност: Примена декоративне позадине   28

5.            Aктивност: Примењивање готових шема боја на презентацију            29

6.            Активност: Прилагођавање шеме боја               29

7.            Активност: Уношење напомена за предавача                30

8.            Активност: Уношење датума, редног броја слајда и текста подножја               30

9.            Активност: Форматирање редних бројева слајдова    31

10.Активност: Штампање презентације            32

11.Активност: Питања о форматирању презентација 34

Вежба бр. 4. Рад с графиком и сликама             35

1.            Активност: Додавање оквира, попуне и сенке резервисаном пољу матичног слајда.              35

2.            Активност: Примењивање графичких елемената на резервисано поље једног слајда            35

3.            Активност: Цртање и груписање стрелица унутар истог слајда             36

4.            Активност: Уметање линија у све слајдове      37

5.            Активност: Уметање облика AutoShape у сваки слајд презентације  37

6.            Активност: Уметање поља за текст       38

7.            Активност: Постављање поља за текст преко графичког елемента и ротирање           38

8.            Активност: Уметање сличице Clip Art  40

9.            Активност: Постављање ивица и сенке око слике        42

10.Активност: Питања о раду с графичким елементима и сликама      43

Вежба бр. 5. Рад с табелама и дијаграмима   45

1.            Активност: Уметање табеле    45

2.            Активност: Постављање организационе шеме на нов слајд    46

3.            Активност: Мењање структуре организационе шеме               48

4.            Активност: Постављање дијаграма       48

5.            Активност: Накнадно форматирање дијаграма              50

6.            Активност: Мењање типа дијаграма   53

7.            Активност: Постављање кружног дијаграма    54

8.            Активност: Питања о раду с табелама и дијаграмима 56

Вежба бр. 6. Смењивање, прелази и анимације слајдова      58

1.            Активност: Задавање начина смењивања слајдова     58

2.            Активност: Увођење прелаза у презентацију 58

3.            Активност: Придруживање готове анимације презентацији  59

4.            Активност: Прилагођавање готове анимације               60

5.            Активност: Примењивање и прилагођавање ефеката анимације       62

6.            Активност: Постављање слика и графикона у анимације          62

7.            Активност: Анимирање елемената графикона              63

8.            Активност: Питања о смењивању, прелазима и анимацији слајдова 64

Вежба бр. 7. Снимање презантације у различитим форматима датотека      65

1. Активност: Снимање презентације у облику низа слајдова (слајд-шоу)      65

2.            Активност: Снимање презентације у Web формату    65

Вежба бр. 8. Коришћење шаблонске презентације    67

1.            Активност: Примењивање шаблона на постејећу презентацију          67

Вежба бр. 9. Увожење табеларних прорачуна и дијаграма    69

1.            Активност: Увожење Excelovog радног листа  69

2.            Активност: Увожење Excelovog дијаграма        70

3.            Активност: Питања о презентацијама и форматима датотека                72

Вежба бр. 10. Избегните грешке у креирању и излагању презентације           73

1. Активност: Избегните типичне грешке у креирању презентације  73

2. Активност: Припрема за усмено излагање презентације    73

Преглед  датотека које се креирају приликом израде вежби              75

Литература       76

Оставите одговор