Franšizing u Srbiji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Gradimir Kožetinac, 2/. mr Ljubica Laušević i 3/. Nenad Mihailović, dana 20.4.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jevtić Snežane iz Užica na temu: “Franšizing u Srbiji

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 25.04.2012. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jevtić Snežana iz Užica je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 813/1
Datum: 20.04.2012.
Valjevo

 

Оставите одговор