Akreditacija VIPOS-a i novih studijskih programa

nsvo kapk

U postupku redovne akreditacije visokih škola Srbije, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo je dobila uverenja  o akreditaciji za instituciju i za sve studijske programe.

 

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, osnovana od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, čiji je zadatak da obavlja akreditaciju i kontrolu kvaliteta institucija visokog obrazovanja i vrednovanja studijskih programa, akreditovala je sledeće programe VIPOS-a na osnovnim studijama:

 • Poslovna informatika,
 • Poslovna ekonomija sa modulima
  • Marketing i trgovina,
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje i
  • Računovodstvo, revizija i porezi.

Akreditovan je i studijski program specijalističkih strukovnih studija

 • Upravljanje finansijama.

Podsećamo, u prethodnom periodu da je Komisija za akreditaciju akreditovala i studijski program osnovnih studija

 • Međunarodna poslovna administracija,

kao i studijski program specijalistićkih studija

 • Poslovna informatika.

 

Svi akreditovani studijski programi na ovoj državnoj visokoobrazovnoj instituciji,  primenjivaće se od školske 2012/2013. godine.

Оставите одговор