Poslovna ekonomija i informatika

 

Studijski program ima četiri modula: Upravljanje finansijama, Marketing i odnosi s javnošću, Porezi i carine i Poslovna informatika. Struktura je postavljena tako da su zastupljeni obavezni predmeti studijskog programa, obavezni i izborni predmeti modula i Specijalistički završni rad.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za zanimanja u oblasti poslovne ekonomije na nivou specijalističkih strukovnih studija, koje obezbeđuju sticanje i usavršavanje znanja i veština potrebnih za obavljanje profesionalnih zadataka iz raznih oblasti poslovne ekonomije. Pri koncipiranju ovog studijskog programa izvršena je analiza i preuzeta neka dobra iskustva sličnih strukovnih studijskih programa sa većeg broja evropskih visokoškolskih institucija koje obrazuju kadar iz oblasti poslovne ekonomije na drugom stepenu studija.

Ciljevi studijskog programa, usklađeni sa ciljevima ustanove, usmereni su na obrazovanje studenata za obavljanje raznovrsnih poslova visokog nivoa stručnosti u oblasti poslovne ekonomije i informatike, a koji pretpostavljaju ovladavanje kreativnim sposobnostima, veštinama i specifičnim znanjima u skladu sa savremenim tendencijama vezanim za poslovanje preduzeća, banaka i osiguravajućih društava kao i institucija i preduzeća u javnom sektoru.

Cilj obrazovanja na studijskom programu Poslovna ekonomija i informatika je sticanje opštih i stručnih kompetencija koje treba da omoguće brzo i uspešno uklapanje u promenljivo poslovno okruženje.
a) opšte ̶ informatičko-komunikacijske veštine neophodne za rad u poslovnom okruženju (domaćem i međunarodnom), ovladavanje kvalitativnim i kvantitativnim metodama istraživanja, razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja, sposobnost timskog rada, veštine prezentacije, poštovanje načela profesionalne etike;
b) predmetno-specifične ̶ razumevanje segmenata poslovne ekonomije, sposobnost povezivanja znanja iz različitih oblasti i njihove praktične primene u realnom poslovnom okruženju, sposobnost praćenja brzog razvoja informacionih sistema i tehnologija i njihovu primenu u obavljanju finansijskih, marketinških, komunikacionih, poreskih, informatičkih poslova na domaćem i međunarodnom tržištu.

Specijalističke studije predmeti

Оставите одговор