Poslovna informatika

 Poslovna informatika

Svrha modula Poslovna informatika je obrazovanje stručnog kadra prepoznatljivih profesija sa stečenim društveno opravdanim i korisnim kompetencijama za bavljenje poslovima u oblasti poslovne informatike i elektronskog poslovanja.

Ciljevi modula Poslovna informatika su:
• osposobljavanje studenata za rešavanje poslovnih problema primenom informacionih tehnologija i poslovnog aplikativnog softvera, samostalno i u saradnji sa informatičkim stručnjacima
• upoznavanje studenata sa aktuelnim pitanjima i problemima poslovnog okruženja, kao i mesta i uloge poslovne informatike u njemu
• sticanje stručnih i praktičnih znanja i veština iz oblasti poslovne informatike, neophodnih za uspešno obavljanje poslova u preduzećima, bankama i institucijama
• razvoj veština i iskustava u timskom radu, kao i sposobnosti komuniciranja i saradnje
• razvoj sposobnosti uočavanja problema i kritičkog mišljenja kroz analizu određenih konkretnih rešenja i predloge novih
• sticanje potrebnih znanja kao dobre osnove za nastavak studija na drugim vrstama i nivoima studija u zemlji i inostranstvu.

Na kraju studija student će biti osposobljen da:
• poznaje mogućnosti primene informacionih tehnologija u poslovanju
• koristi aplikativni softver u poslovanju
• razume principe i postupke rešavanja poslovnih problema primenom poslovnog softvera
• radi na poslovima projektovanja, razvoja, implementacije i korišćenja IKT u poslovanju
• upravlja računarskim resursima preduzeća, upravljanja podacima, administriranju baza podataka

OBAVEZNI PREDMETI
Poslovna analiza i izveštavanje
Poslovna prezentacija i grafika
• Tržišno komuniciranje
Projekat
Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju
Obrada teksta i publikovanje
Specijalistički završni rad

IZBORNI PREDMETI
Analiza i projektovanje informacionih sistema
Arhitektura i organizacija računara

Оставите одговор