Upravljanje finansijama

Upravljanje finansijama

Svrha modula Upravljanje finansijama proističe iz uočenih pomenutih potreba za ovom vrstom kadra, kao i nepostojanja ovog ili sličnog studijskog programa u regionu kome Škola pripada. Time su otvorene mogućnosti za obrazovanje specijalizovanih kadrova iz ove oblasti koja do sada nije bila zastupljena u visokom školstvu u Republici Srbiji. Obrazujući ovaj kadar Škola će dati doprinos razvoju oblasti korporativnih i međunarodnoh finansija kod nas i na taj način poboljšati kvalifikacionu strukturu stanovništva u regionu i, šire, u Republici.

Ciljevi modula Upravljanje finansijama su:
• osposobljavanje studenata za uočavanje i rešavanje poslovnih problema u realnom sektoru, na domaćem i međunarodnom tržištu i razvoj sposobnosti za predlaganje i implementaciju odgovarajućih rešenja u praksi
• sticanje stručnih i praktičnih znanja i veština iz oblasti modela upravljanja finansijama, neophodnih za uspešno obavljanje poslova u preduzećima, bankama i institucijama u uslovima tržišne ekonomije
• razvoj veština i iskustava u timskom radu, kao i sposobnosti internog i eksternog komuniciranja i saradnje u koncipiranju i realizaciji projekata
• sticanje potrebnih znanja kao dobre osnove za nastavak studija na drugim specijalističkim studijama, drugim vrstama i nivoima studija kao i za permanentno usavršavanje u zemlji i inostranstvu

Na kraju studija student će biti osposobljen da:
• radi na poslovima upravljanja finanijskim resursima preduzeća, upravljanja znanjima i veštinama neophodnm za donošenje relevatnih finansijskih odluka u realnom i finansijskom sektoru
• radi na poslovima složene finansijske analize, međunarodnog poslovnog finansiranja, u oblasti platnog bilansa i deviznih kurseva
• radi na poslovima u institucijama nadležnim za prikupljanje i distribuciju javnih sredstava
• koristi aplikativni softver u poslovanju
• razume principe i postupke rešavanja poslovnih problema primenom informacionih tehnologija i aplikativnog softvera
• obavlja timski rad i samozapošljavanje u oblasti upravljanja finansijama.

OBAVEZNI PREDMETI
Poslovna analiza i izveštavanje
Poslovna prezentacija i grafika
Tržišno komuniciranje
Projekat
Korporativne finansije
Međunarodne finansije
Specijalistički završni rad

IZBORNI PREDMETI
Računovodstveni softver i ERP sistemi
Poreske i neporeske obaveze privrednih društava

Оставите одговор