Noviteti i razlike programa za obradu teksta Word 2010 i Word-a 2007

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. Valentina Pavlović, 2/. mr Andrija Tošić i 3/.  Đorđe Petrović, dana 3.7.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Đilas Jasmine iz Valjeva na temu: “Noviteti i razlike programa za obradu teksta Word 2010 i Word-a 2007

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 06.07.2012. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Đilas Jasmina iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 438/1
Datum: 03.07.2012.
Valjevo

 

Оставите одговор