Biznis plan Internet caffe-a „Trezor“ Valjevo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoslava Sredojević, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. mr Biljana Rabasović, dana 4.7.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Rakić Vesne iz Valjeva na temu: “Biznis plan Internet caffe-a „Trezor“ Valjevo

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 06.07.2012. godine sa početkom u 15:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Rakić Vesna iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 834/1
Datum: 04.07.2012.
Valjevo

Оставите одговор