Elektronsko poslovanje, EPO

 

Studijski program

Svi studijski programi

Izborno područje (modul)

Svi moduli

Vrsta i nivo studija

Osnovne strukovne studije / studije prvog stepena

Naziv predmeta

Elektronsko poslovanje

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni/Izborni

Uslov

Poslovna informatika

Cilj
predmeta

Da kod studenta razvije sposobnosti:
–  samostalno istraživanje i analiziranje elektronskog poslovanja pomoću Internet servisa i alata
–  prepoznavanje i razvijanje različitih modela elektronskog poslovanja
–  korišćenje aplikacija elektronskog poslovanja
–  interaktivno rešavanje problema i timski rad

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  prepoznavanje različitih modela elektronskog poslovanja
–  stvaranje globalne slike strukture i funkcionalnosti elektronskog poslovanja
–  uspešno vladanje tehnologijom elektronskog poslovanja
–  kritičko sagledavanje problema u elektronskom poslovanju
–  korišćenje elektronskog bankarstva
–  poslovanje na elektronskim finansijskim tržištima
–  praćenje statistika posećenosti veb sajtova

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Osnovni pojmovi (elektronski proizvodi i usluge, kanali distribucije u elektronskoj trgovini, faze u razvijanju elektronske trgovine)
2. Modeli elektronskog poslovanja
3. Tehnologije elektronskog poslovanja
4. Elektronsko bankarstvo
5. Elektronska finansijska tržišta
6. E – obrazovanje
7. ERP sistemi
8. Upravljanje odnosima s kupcima (Customer Relationship Management)
9. Lanci snabdevanja (Supply Chain Management)
10. Elektronski marketing (tehnike elektronskog marketinga, izvori podataka u e-marketingu, traganje kroz podatke u funkciji e-marketinga)

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Pronalaženje primera za odgovarajuće modele elektronskog poslovanja
2. Otvaranje i vođenje sopstvenog bloga na domaćem blog servisu
3. Praćenje statistika posećenosti uz pomoć raspoloživih Internet servisa
4. Veb oglašavanje kroz pravljenje i postavljanje banera
5. Prikupljanje podataka pomoću on-lajn anketa
6. Predlog proizvoda ili usluga koje bi student prodavao preko Internete.
7. Trgovanje na FOREX-u
8. Uporedna analiza stranih Internet pretraživačkih servisa i sajtova sa gledišta elektronskog poslovanja.
9. Odbrana vežbi i ponovljena odbrana vežbi

Literatura

1

mr Branko Gledović, Elektronsko poslovanje 1, Valjevo, VIPOS, 2010.

2

Berry, J. A. M., Linoff, S. G.: – Data Mining Techniques-for Marketing, Sales and Customer Relationship Management, John Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, 2008.

3

Kalakota Ravi,  Robinson Marcia, e-Poslovanje, Zagreb, MATE, 2007.

4

dr Vojkan Vasković, Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju, FON , Beograd, 2007.

5

Tan P.N., Steinbach M., Kumar V., Introduction to Data Mining, Addison Wesley New Jersey, 2009.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

22

Metode
izvođenja
nastave

Znanje teorijskih principa. Domaći zadaci. Kolokvijumi za proveru znanja iz teorije (2 kolokvijuma). Izrada Internet marketing plana u grupama po 3-4 studenta. Praćenje statistike posećenosti sopstvenog bloga. Provera praktičnog rada na aplikacijama elektronskog poslovanja.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

5

pismeni ispit

30

praktična nastava

25

usmeni ispit

 

kolokvijumi

40

seminari

 

 

Оставите одговор