Fiskalni sistemi, FIS

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Računovodstvo, revizija i porezi
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaFiskalni sistemi
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje osnovnih znanja iz fiskalnih sistema, a naročito javnih rashoda, javnih prihoda, njihovih funkcija, budžeta, fondova, našeg poreskog sistema i poreskog sistema OECD i osposobljavanje za rad u preduzećima, bankama, osiguravajućim društvima, ustanovama, državnim organima i fondovima.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– sticanje osnovnih znanja iz fiskalnih sistema a posebno našeg poreskog sistema
– rad u preduzećima, bankama, osiguravajućim društvima, ustanovama, držanim organima i fondovima
– permanentno učenje i aktuelizovanje stečenih znanja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uvod u fiskalne sisteme
2. Javni rashodi
3. Javni prihodi
4. Budžeti i fondovi u teoriji i praksi
5. Poreski sistem u Srbiji
6. Poreski sistemi u državama članicama OECD
7. Komparativna analiza poreskog sistema u Srbiji i državama članicama OECD
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Utvrđivanje nastavne materije uz korišćenje konkretnih primera iz prakse
2. Analiza konkretnih zapisnika i rešenja Poreske uprave
3. Prezentacija i odbrana stručnih radova
Literatura

1

Ranković M.:Fiskalni sistemi, VIPOS Valjevo, 2012

2

Poreski zakoni

3

Svi udžbenici izoblasti fiskalnih sistema, odnosno javnih finansija,

4

Stiglic Dž.: Ekonomija javnog sektora, Ekonomski fakultet, Beograd,2004

5

Svi časopisi iz oblasti finansija, računovodstva i revizije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Aktivno učestvovanje na opredavanjima i vežbama, korišćenje obavezne i dopunske literature, samostalna izrada odgovarajućih stručnih radova, čitanje konkretnih zapisnika i rešenja Poreske uprave i izveštaja oizvršenoj reviziji i na kraju kritičko rasuđivanje o sadržaju, suštini i smislu nastavnog predmeta..
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit40
praktična nastavausmeni ispit

kolokvijumi2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор