Internet i obrada podataka, IOP

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Internet i obrada podataka
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov Uvod u poslovnu informatiku
Cilj
predmeta
– Poznavanje Interneta i aplikacije za pregled Interneta i razumevanje koncepta elektronske pošte
– Razumevanje koncepta tabelarnih dokumenata i sposobnost korišćenja za izradu preciznih analiza
– Ovladavanje osnovama baza podataka
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće osposobljen da će moći da:
– poznaje Internet i aplikacije za pregled Interneta
– razume koncept elektronske pošte i poznaje druge mogućnosti komunikacije
– unosi i formatira podatke u ćelije
– koristi formule i osnovne matematičke, statističke i logičke funkcije
– formatira brojeve
– kreira grafikone
– podešava radne listove i štampa dokument
– kreira elementarnu bazu podataka, odredi primarne ključeve i uspostavi relacije između tabela
– pomoću čarobnjaka generiše forme za unos, uređivanje i brisanje podataka, kao i pojedinačne grupne izveštaje
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Internet i komunikacije
2. Tabelarni proračuni
3. Baze podataka
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Vežbe:
1.1 Korišćenje programa za pregled veba
1.2. Pretraga veba
1.3. Korišćenje elektronske pošte
2.1. Rad sa tabelarnim dokumentom (pokretanje, zatvaranje, novi dokument, snimanje)
2.2 Unošenje, izbor, izmena, sortiranje, kopiranje, premeštanje i brisanje podataka
2.3 Upravljanje radnim listovima
2.4 Upotreba formula i funkcija
2.5 Formatiranje brojeva i datuma
2.6 Izrada i izmena grafikona
3.1 Generisanje tabela u MS Accessu, određivanje tipa i domena atributa, definisanje primarnog i spoljnog ključa, relaciono povezivanje tabela
3.2 Upotreba čarobnjaka za kreiranje jednostavnih i složenih ekranskih formi za unos, promenu i brisanje pčodataka, rekord navigator
3.3 Upotreba čarobnjaka za generisanje jednostavnih i složenih grupnih izveštaja

Drugi oblici nastave:
1. Korišćenje sistema za društveno povezivanje
2. Priprema i štampanje izveštaja
3. Izrada seminarskih i praktičnih radova

Literatura

1

Tošić A.: Poslovna informatika, VIPOS, Valjevo, 2011.

2

Perić D., Petrović Đ.: Internet servisi, VIPOS, Valjevo, 2009.

3

Marković M.: ECDL 5.0 Modul 5: Baze podataka, Microsoft Office Access 2007 – Udžbenik za pripremu ECDL ispita, Mikro knjiga 2010.

4

Munnelly B., Holden P: ECDL4 – udžbenik za kurs MicrosoftOfficeXP, Mikro knjiga, Beograd, 2005.

5

Steve Lambert, M. Dow Lambert III, Joan Preppernau, Microsoft Office Access 2007 korak po korak, CET 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, individualne vežbe studenata za računarom (tehnike korišćenja programa, priprema samostalnih radova).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit 30
praktična nastava 10 usmeni ispit

kolokvijumi 60 praktičan ispit na računaru
seminari

 

Оставите одговор