Internet i obrada podataka, IOP

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaInternet i obrada podataka
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
UslovUvod u poslovnu informatiku
Cilj
predmeta
– Poznavanje Interneta i aplikacije za pregled Interneta i razumevanje koncepta elektronske pošte
– Razumevanje koncepta tabelarnih dokumenata i sposobnost korišćenja za izradu preciznih analiza
– Ovladavanje osnovama baza podataka
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće osposobljen da će moći da:
– poznaje Internet i aplikacije za pregled Interneta
– razume koncept elektronske pošte i poznaje druge mogućnosti komunikacije
– unosi i formatira podatke u ćelije
– koristi formule i osnovne matematičke, statističke i logičke funkcije
– formatira brojeve
– kreira grafikone
– podešava radne listove i štampa dokument
– kreira elementarnu bazu podataka, odredi primarne ključeve i uspostavi relacije između tabela
– pomoću čarobnjaka generiše forme za unos, uređivanje i brisanje podataka, kao i pojedinačne grupne izveštaje
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Internet i komunikacije
2. Tabelarni proračuni
3. Baze podataka
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Vežbe:
1.1 Korišćenje programa za pregled veba
1.2. Pretraga veba
1.3. Korišćenje elektronske pošte
2.1. Rad sa tabelarnim dokumentom (pokretanje, zatvaranje, novi dokument, snimanje)
2.2 Unošenje, izbor, izmena, sortiranje, kopiranje, premeštanje i brisanje podataka
2.3 Upravljanje radnim listovima
2.4 Upotreba formula i funkcija
2.5 Formatiranje brojeva i datuma
2.6 Izrada i izmena grafikona
3.1 Generisanje tabela u MS Accessu, određivanje tipa i domena atributa, definisanje primarnog i spoljnog ključa, relaciono povezivanje tabela
3.2 Upotreba čarobnjaka za kreiranje jednostavnih i složenih ekranskih formi za unos, promenu i brisanje pčodataka, rekord navigator
3.3 Upotreba čarobnjaka za generisanje jednostavnih i složenih grupnih izveštaja

Drugi oblici nastave:
1. Korišćenje sistema za društveno povezivanje
2. Priprema i štampanje izveštaja
3. Izrada seminarskih i praktičnih radova

Literatura

1

Tošić A.: Poslovna informatika, VIPOS, Valjevo, 2011.

2

Perić D., Petrović Đ.: Internet servisi, VIPOS, Valjevo, 2009.

3

Marković M.: ECDL 5.0 Modul 5: Baze podataka, Microsoft Office Access 2007 – Udžbenik za pripremu ECDL ispita, Mikro knjiga 2010.

4

Munnelly B., Holden P: ECDL4 – udžbenik za kurs MicrosoftOfficeXP, Mikro knjiga, Beograd, 2005.

5

Steve Lambert, M. Dow Lambert III, Joan Preppernau, Microsoft Office Access 2007 korak po korak, CET 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
221
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, individualne vežbe studenata za računarom (tehnike korišćenja programa, priprema samostalnih radova).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit30
praktična nastava10usmeni ispit

kolokvijumi60praktičan ispit na računaru
seminari

 

Оставите одговор