Međunarodni menadžment, MEM

 

Studijski program Međunarodna poslovna administracija
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMeđunarodni menadžment
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Objašnjavanje procesa menadžmenta i načina njihovog organizovanja i funkcionisanja u međunarodnim uslovima
– Primena menadžmentom u međunarodnim preduzećima
– Osposobljavanje menadžera za sprovođenje međunarodne poslovne saradnje i partnerstva
– Osposobljavanje studenata za menadžere u međunarodnim uslovima
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet osposobljen je za:
– Definisanje uloge menadžmenta u međunarodnom preduzeću
– Kritički pristup teoriji i praksi međunarodnog menadženta
– Korišćenje metoda, tehnika i softvera za međunarodni menadžment
– Osposbljenost za primenu međunarodnih standarda menadžmenta
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Međunarodno poslovno okruženje
2. Karakteristike međunarodnog menadžmenta
3. Procesi međunarodnog menadžmenta
4. Međunarodne konkurentne strategije
5. Međunarodno organizaciono strukturiranje
6. Interkulturni menadžment
7. Vođenje u različitim kulturama
8. Liderstvo i motivacija u različitim kulturama
9. Kompetencije i veštine međunarodnih menadžera
10. Međunarodni standardi menadžmenta: ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, ISO 22000
11. Benčmarking i poslovna izvrsnost
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Studija slučaja pojedinih preduzeća
2. Hofstedov model
3. Elementi procesa globalizacije
4. Kroskulturna komunikacija
5. Motivacija u različitim kulturama

DON:
1. Institucije evropske unije
2. Međunarodna sertifikacija QMS
3. Nagrade za kvalitet

Literatura

1

Rakita, B., : Međunarodni menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006

2

Mead, R., Andrews, T., International management, fourt edition, Wilez, 2009

3

Porter, M.: Konkurentska prednost, ASEE, Novi Sad, 2007

4

Des, G., Lumpkin, G., Eisner, A., Strategijski menadžment, DATA status, Beograd, 2007

5

Janićijević, N.,: Organizaciono ponašanje, DATA status, Beograd, 2008

6

Heleta, M., TQM model izvrsnosti, EDUCTA, Beograd, 2004

7

Leonard, D.,: Vodič kroz evropsku uniju, Narodna knjiga – Alfa, Beograd, 2004

8

Nordstrom,K., Riderstrale,J.,: Funky Business, Plato, Beograd, 2004.

9

Mitrović Đ., Zemlje u tranziciji i globalizacija, Publik, Beograd, 2006
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
422
Metode
izvođenja
nastave
Teorijska predavanja, praktičan rad, vežbe, studije slučaja, prezentacije, diskusije, konsultacije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
13pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit

kolokvijumi35
seminari22
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор