Uloga bankarske garancije u realizaciji spoljnotrgovinskih poslova

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Momčilo Vasiljević, 2/. mr Ljubica Laušević i 3/. Nenad Mihailović, dana 26.9.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Đorđević Ivane iz Lazarevca na temu: “Uloga bankarske garancije u realizaciji spoljnotrgovinskih poslova

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 02.10.2012. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Đorđević Ivana iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор