OBAVEŠTENJE o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

O B A V E Š T E NJ E
o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
(stupile na snagu 28.09.2012. godine)

 

Izmenom čl. 90 propisano je sledeće:

1.-    broj ispitnih rokova u šk. 2012/13. godini je šest;
–     broj ispitnih rokova u šk. 2013/14. godini je pet;
–     broj ispitnih rokova u šk. 2014/15. je četiri.

Termini održavanja ispitnih rokova utvrđuju se Statutom visokoškolske ustanove.

2. Izmenom čl. 124. stav 1. propisano je sledeće:

– izuzetno od odredaba člana 88. Zakona, student može da se u narednoj godini finansira iz budžeta ako u školskoj 2011/12. godini ostvari najmanje 48 ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, odnosno ako
– u šk. 2012/13. godini ostvari najmanje 50 ESPB bodova i rangira se u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta u skladu sa ovim zakonom.

3. Izmenom čl. 124. stav 3. propisano je sledeće:

– Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2007/08., 2008/09. i 2009/10. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.

U Valjevu, 05.10.2012. godine
Sekretarijat Škole

Оставите одговор