Računovodstveni i poreski tretman robe u prometu na malo u preduzeću „Jović transport“ d.o.o. Kosjer

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Sanja Radovanović, 2/. mr Momčilo Vasiljević i 3/. Nenad Mihailović, dana 10.10.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Vićentijević Ane iz Pecke na temu: “Računovodstveni i poreski tretman robe u prometu na malo u preduzeću „Jović transport“ d.o.o. Kosjerić

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 15.10.2012. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vićentijević Ana iz Pecke je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор