Informacioni sistem u odeljenju logistike u d.o.o. „Gorenje“ Valjevo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Andrija Tošić, 2/. dr Ilja Stanišević i 3/.    Branko Ćebić, dana 12.10.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jovanović Bojana iz Valjeva na temu: “Informacioni sistem u odeljenju logistike u d.o.o. „Gorenje“ Valjevo

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.10.2012. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jovanović Bojan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 930/1
Datum: 12.10.2012.
Valjevo

Оставите одговор