Bezbednost i zdravlje zaposlenih u preduzeću „Kopovi Ub“ a. d. Ub

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Dragoslava Sredojević, 2/. dr Milivoje Stanković i 3/. Marina Janković, dana 18.10.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Đokić Slađane iz Pambukovice na temu: “Bezbednost i zdravlje zaposlenih u preduzeću „Kopovi Ub“ a. d. Ub

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 26.10.2012. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Đokić Slađana iz Pambukovice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор