Uticaj tranzicije na poslovanje javnih preduzeća u Srbiji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Gradimir Kožetinac, 2/. mr Dragoslava redojević i 3/. dr Snežana Rakić, dana 19.11.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Nestorović Biljane iz Lajkovca na temu: “Uticaj tranzicije na poslovanje javnih preduzeća u Srbiji

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.11.2012. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Nestorović Biljana iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 919/1
Datum: 19.11.2012.
Valjevo

Оставите одговор