Uticaj stranih direktnih investicija na poslovanje preduzeća

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoslava Sredojević, 2/. dr Ljubica Laušević i 3/. Nenad Mihailović, dana 20.11.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Gačić Ivane iz Uba na temu: “Uticaj stranih direktnih investicija na poslovanje preduzeća

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.11.2012. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Gačić Ivana iz Uba je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 940/1
Datum: 20.11.2012.
Valjevo

Оставите одговор