Analiza faza proizvodnje u „R. b. Kolubara“

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Biljana Rabasović, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 6.2.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Bogdanović Bojana iz Lazarevca na temu: “Analiza faza proizvodnje u „R. b. Kolubara“

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.02.2013. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Bogdanović Bojan iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 820/1
Datum: 06.02.2013.
Valjevo

Оставите одговор