Izrada sajta za firmu „Vekohem“ Valjevo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. Đorđe Petrović, 2/. dr Dragoslav Perić i 3/. Dejan Beljić, dana 8.2.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Milošević Branislava iz Valjeva na temu: “Izrada sajta za firmu „Vekohem“ Valjevo

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 12.02.2013. godine sa početkom u 18:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Milošević Branislav iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 953/1
Datum: 08.02.2013.
Valjevo

Оставите одговор