Elektronsko bankarstvo Unicredit banke

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Branko Gledović i 3/. dr Ljubica Laušević, dana 27.2.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Radovanović Miroslava iz Valjeva na temu: “Elektronsko bankarstvo Unicredit banke

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 06.03.2013. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Radovanović Miroslav iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 316/1
Datum: 27.02.2013.
Valjevo

Оставите одговор