Sve matematičke tajne prostih brojeva

Predavanje o prostim brojevima

 

O otkriću novog, najvećeg prostog broja, istorijatu prostih brojeva, najvažnijim teoremama vezanim za njih, algoritmima za određivanje da li je dati broj prost ili složen, te o tome kako računar izračunava najveći prost broj, govorilo se sinoć u amfiteatru Visoke poslovne škole strukovnih studija, na zanimljivom naučno-popularnom predavanju u organizaciji valjevske Podružnice matematičara i VIPOS-a.

 

Prosti brojevi su oni prirodni brojevi koji su deljivi samo sa 1 i samim sobom. Njima se još u drugom veku pre nove ere bavio grčki geograf i matematičar Eratosten, koji je pronašao postupak kojim se mogu pronaći prosti brojevi. Da prostih brojeva ima beskonačno mnogo, prvi je zaključio jedan od najvećih matematičara antike Euklid. Nedavno su američki matematički i kompjuterski stručnjaci sa Univerziteta u Centralnom Misuriju, otkrili novi najveći prost broj, četrdestosmi po redu Mersenov broj  koji se u dekadnom brojevnom sistemu zapisuje sa čak 17.425.170 cifara. Ako uzmemo u obzir da se na jednoj strani papira formata A4 može zapisati oko 3.750 cifara, odnosno 50 redova sa po 75 cifara u redu, najveći novootkriveni prost broj je “knjiga” od 4.647 strana.

O ostalim zanimljivim matematičkim podacima i svoj problematici koja se tiče prostih prirodnih brojeva, na ovom predavanju govorili su dr Vojislav Andrić, Veljko Ćirović, Ivana Stefanović i dr Ilja Stanišević.

Оставите одговор