Menadžment odnosa sa kupcima na Internetu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Branko Gledović, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. mr Branko Matić, dana 4.4.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Đuđić Marije iz Valjeva na temu: “Menadžment odnosa sa kupcima na Internetu

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 10.04.2013. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Đuđić Marija iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 954/1
Datum: 04.04.2013.
Valjevo

Оставите одговор