Poseta studenata VIPOS-a kompaniji Hemofarm

Poseta studenata VIPOS-a kompaniji Hemofarm

17.aprila 2013. godine realizovana je godišnja stručna poseta studenata i dva profesora Visoke poslovne škole kompaniji „Hemofarm“ Vršac.

 

U realizaciji stručne ekskurzije učestvovala su 33 studenta druge godine studijskih programa Marketing i trgovina, Računovodstvo,revizija i porezi, Elektronsko poslovanje, Poslovni menadžment i Bankarstvo i osiguranje.

 

U kompaniji „Hemofarm“ naši studenti imali su priliku da se upoznaju sa istorijatom kompanije, vizijom, misijom, upravljanjem, proiyvodnjom, ljudskim resursima, korporativnom odgovornošću, položajem Hemofarma kod nas i u svetu. Studenti su informisani i o izvršenoj akviziciji 2006.godine od strane nemačke kompanije Štada.

 

Predmet posebnog interesovanja bilo je upoznavanje studenata sa funkcionisanjem automatizovanog visokoregalnog skladišta. Automatizovano visokoregalno skladište sa 15.840 paletnih mesta, je najmoderniji objekat takve namene na Balkanu i jedan od najsavremenijih u svetu. Studenti su takođe upoznati sa radom Proizvodno-tehničkog sektora. Obezbeđen je boravak u pogonu čvrstih formi lekova, pogonu sterilnih i pogonu inekcionih proizvoda. Poseta je realizovana u trajanju od 10 i 30 do 14 časova.

 

Nakon završene stručne posete u dogovoru sa Turističkom organizacijom Vršac studenti su posetili Apoteku na stepenicama i Muzej Konkordiju, Sabornu crkvu, Vladičanski dvor, Katedralu, Manastir „Mesić“ i Vršačku kulu.

 

Poseta studenata VIPOS-a kompaniji Hemofarm

Оставите одговор