Ispitna pitanja iz Kvantitativnih metoda – PEK i PIN

 

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VALjEVO

 

ŠKOLSKA 2012/13. GODINA

NASTAVNI PREDMET: KVANTITATIVNE METODE

 

smerovi:

 

a) poslovna ekonomija
b) POSLOVNA INFORMATIKA

 

ispitna pitanja

 

 1. 1.Množenje matrica
 2. 2.Sarusovo pravilo
 3. 3.Determinante i osobine determinanti
 4. 4.Inverzna matrica
 5. 5.Rešavanje sistema linearnih jednačina – Kramerovo pravilo
 6. 6.Rešavanje sistema linearnih jednačina – matrična metoda
 7. 7.Primena sistema linearnih jednačina u ekonomiji
 8. 8.Markovljevi modeli – stanje sistema u p – tom periodu
 9. 9.Markovljevi modeli – uravnoteženje stanja sistema
 10. 10.Primena Markovljevih modela u ekonomiji

—————————————————————————————————————————

 1. 11.Izvod funkcije – pravilo proizvoda
 2. 12.Izvod funkcije – pravilo količnika
 3. 13.Izvod složene funkcije
 4. 14.Izvodi i diferencijali višeg reda
 5. 15.Parcijalni izvodi i totalni diferencijal funkcije dve promenljive
 6. 16.Lokalne ekstremne vrednosti funkcije dve promenljive
 7. 17.Uslovna ekstremna vrednost funkcije dve promenljive
 8. 18.Primena ekstremnih vrednosti u ekonomiji

—————————————————————————————————————————

 1. 19.Funkcija tražnje
 2. 20.Funkcija ponude
 3. 21.Funkcija ukupnih i prosečnih troškova
 4. 22.Funkcija ukupnih prihoda i funkcija dobiti
 5. 23.Elastičnost, veza između elastičnosti ukupnih i prosečnih troškova
 6. 24.Elastičnost, veza između elastičnosti tražnje i ukupnih prihoda

—————————————————————————————————————————

 1. 25.Direktna i obrnuta proporcionalnost promenljivih veličina
 2. 26.Procentni račun

—————————————————————————————————————————

 1. 27.Prost kamatni račun
 2. 28.Složen kamatni račun
 3. 29.Složen kamatni račun – neprekidno kapitalisanje

—————————————————————————————————————————

 1. 30.Amortizacija zajma

 

 

—————————————————————————————————————————

 1. 31.Klasična i statistička definicija verovatnoće
 2. 32.Binomni raspored
 3. 33.Puasonov raspored

—————————————————————————————————————————

 1. 34.Aritmetička sredina
 2. 35.Geometrijska sredina
 3. 36.Harmonijska sredina
 4. 37.Modus
 5. 38.Medijana
 6. 39.Mere disperzije

—————————————————————————————————————————

 1. 40.Raspodela slučajne promenljive
 2. 41.Matematičko očekivanje i varijansa slučajne promenljive
 3. 42.Normalna raspodela
 4. 43.Muavr – Laplasova teorema
 5. 44.Uzorak i vrste uzorka. Kontrolisani uzorci
 6. 45.Metod uzorka

—————————————————————————————————————————

 1. 46.Interval poverenja za aritmetičku sredinu
 2. 47.Interval poverenja za proporciju uzorka
 3. 48.Interval poverenja za razliku aritmetičkih sredina
 4. 49.Testiranje statističkih hipoteza

—————————————————————————————————————————

 1. 50.Regresiona analiza
 2. 51.Prosta linearna regresija
 3. 52.Esponencijalna regresija
 4. 53.Logaritamska regresija
 5. 54.Predviđanja pomoću jednačine regresije
 6. 55.Korelaciona analiza

—————————————————————————————————————————

 1. 56.Indeksni brojevi
 2. 57.Bazni i lančani indeksi
 3. 58.Indeksi cena, indeksi količina i indeksi vrednosti
 4. 59.Agregatni indeksi – neponderisana metoda
 5. 60.Agregatni indeksi – ponderisana metoda (L, P, F, ME)

 

Napomena:

 

Na usmenom ispitu student bira, tj. izvlači tri ispitne cedulje:

Prva se odnosi na jedno od prvih 30 pitanja (matematika – pitanja od 1-30)
Druga se odnosi na jedno od drugih 30 pitanja (statistika – pitanja od 31 – 60)
Treća se odnosi na složenije probleme kvantitativnih metoda i namenjena je

studentima koji su kandidati za visoku ocenu.

 

Prva dva pitanja se boduju sa 8 + 8 = 16, a treće sa 14 bodova.

 

                                                                   Predmetni nastavnik

                                                                      prof. dr Vojislav Andrić 

Оставите одговор