Konkurencija na tržištu mobilnih operatera u Srbiji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Branko Matić, 2/. mr Dragoslava Sredojević i 3/. Marina Janković, dana 3.6.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Tešić Ivane iz Valjeva na temu: “Konkurencija na tržištu mobilnih operatera u Srbiji

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.06.2013. godine sa početkom u 10:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Tešić Ivana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 145/1
Datum: 03.06.2013.
Valjevo

Оставите одговор