Devizni poslovi banaka u Srbiji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Momčilo Vasiljević, 2/. dr Ljubica Laušević i 3/. Nenad Mihailović, dana 14.6.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Mitrović Jelene iz Bajine Bašte na temu: “Devizni poslovi banaka u Srbiji

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 19.06.2013. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mitrović Jelena iz Bajine Bašte je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 960/1
Datum: 14.06.2013.
Valjevo

Оставите одговор