Posle diplome, vrlo brzo na posao!

 

Direktno iz amfiteatra ili nekog od kabineta i učionica, nakon “popunjenog” indeksa i odbranjenog diplomskog rada, pojedini naši studenti vrlo brzo prostorije VIPOS-a zamene radnim mestom.

Naša koleginica Jelena Roško, sa prosečnom ocenom tokom studija 8.85, diplomirala je na smeru Bankarstvo i osiguranje, a sada radi u ekspozituri Srpske banke u Valjevu. Kako objašnjava za sajt VIPOS-a, posao je dobila nakon što je menadžment poslovnice Srpske banke tražio pet studenata VIPOS-a da dođu na razgovor, radi obuke u toj banci. Nakon razgovora, Jelena je bila ta koja je izabrana.
“Vođenje blagajničkog poslovanja sa fizičkim, pravnim licima i preduzetnicima, obavljanje menjačkih poslova, kontrola i likvidatura knjigovodstvenih dokumenata, kontrola i obrada naloga u platnom prometu, sastavljanje blagajničkih izveštaja, vođenje blagajničkog dnevnika”, navodi Jelena neka od svoji zaduženja na radnom mestu u Srpskoj banci, dodajući da joj je obrazovanje na VIPOS-u pomoglo da shvati kako banka funkcioniše u potpunosti. Takođe, kaže da se nada da će napredovati i stečeno znanje iskoristiti na najbolji način, a studije nastaviti na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, uz jasnu poruku budućim studentima – “Ako imate ambicije i želje za napredovanjem, VIPOS je idealan osnov”!
I Milena Janković Jovičić je jedan od diplomaca sa smera Bankarstvo i osiguranje, sa prose;nom ocenom tokom studija 8.22, koja je ubrzo nakon završetka studija u našoj školi dobila posao. Ona trenutno radi u novootvorenoj fabrici slovenačke kompanije “Gorenje” u Valjevu ali, kako kaže, nije joj cilj da ostane u “Gorenju” nego da pronađe zaposlenje u struci i iskoristi znanja stečena tokom studija na VIPOS-u. Kao i Jelena Roško, planira da nastavi nastavi studije.
Student Aleksandar Jovanović, je na smeru Marketing i trgovina, sa prosečnom ocenom tokom studija 8,36, diplomirao sredinom marta, a već 1. aprila bio je na svom radnom mestu mlađeg carinskog referenta u kompaniji “Mišped”. “Predznanje iz oblasti uvoza i izvoza robe imao sam zahvaljujući studiranju na VIPOS-u i predmetu Spoljna trgovina. Studiranje na valjevskoj državnoj viskoj školi me je u velikoj meri osposobilo da pronađem način kako da posao što kvalitetnije savladam i obavljam”, kaže Aleksandar.
Studije na VIPOS-u, zaključuje Aleksandar, na osnovu gradiva i praktičnih veština koje škola pruža, omogućuju da čak i oni poslovi koji nemaju direktnu vezu sa ekonomskom strukom, mogu se dosta lakše i brže shvatiti i primeniti.

 

 

Оставите одговор