Javna nabavka male vrednosti broj 404-2/2013

Predmet javne nabavke male vrednosti su dobra – računarska oprema za potrebe VIPOS-a u toku 2013. godine, a specifikacija predmeta javne nabavke je deo konkursne dokumentacije.

 

Ovde možete da preuzmete Poziv za podnošenje ponuda,

 

a ovde možete da preuzmete Konkursnu dokumentaciju.

 

 

 

Napomena: Odgovore na postavljena pitanja svim ponuđačima, naručilac je dostavio e-mail-om u blagovremenom roku koji je propisan zakonskom regulativom. Odgovore na pomenuta pitanja naručilac je objavio na portalu javnih nabavki i internet stranici vipos-a dana 26.08.2013. Zbog postojanja tehničkih problema da se isti objave dana 23.08.2013. Pitanja i odgovore možete da pogledate ovde: Pitanje 1, Pitanje 2, Pitanje 3.

 

Ovde možete da preuzmete Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Оставите одговор