Analiza procesa privatizacije preduzeća „Kopovi“ Ub

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. mr Dragoslava Sredojević i 3/. dr Gradimir Kožetinac, dana 28.8.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Milošević Dragice iz Uba na temu: “Analiza procesa privatizacije preduzeća „Kopovi“ Ub

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.09.2013. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Milošević Dragica iz Uba je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 961/1
Datum: 28.08.2013.
Valjevo

Оставите одговор